Thursday, 23 May 2019

४०-उस्‍मानाबाद लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उस्‍मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातील अठठावीसाव्या फेरीअखेरचा निकाल घोषित

वृत्‍त क्रमांक - 312                                        दिनांक – 23.05.2019
४०-उस्‍मानाबाद लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९

उस्‍मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातील
अठठावीसाव्या फेरीअखेरचा निकाल घोषित

उस्‍मानाबाददि. २३ - ४०-उस्‍मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातील विविध राजकीय पक्षांच्‍या उमेदवारांनाअठठावीसाव्या फेरीअखेर विधानसभा मतदारसंघनिहाय मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे.

ओमप्रकाश भुपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर {शिवसेना} यांना  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 0, 241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 3 हजार 466242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 4 हजार 259243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून398 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते असे एकूण 8 हजार 123 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारेअठठावीसाव्या फेरीअखेर ओमप्रकाश भुपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर {शिवसेना} यांना मिळालेली एकूण मते5 लाख 83 हजार 498 आहेत. 
राणाजगजितसिंह पद्मसिंह पाटील {राष्‍ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0  मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 0241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 2 हजार 228242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 3 हजार 353243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 180 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते असे एकूण 5 हजार 761 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारेअठठावीसाव्या फेरीअखेर राणाजगजितसिंह पद्मसिंह पाटील {राष्‍ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी} यांना मिळालेली एकूण मते 4 लाख 58 हजार 167 आहेत. 
डॉ. शिवाजी पंढरीनाथ ओमन {बहुजन समाज पार्टी}   239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 21,242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 35, 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 04 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते असे एकूण 60 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर डॉ. शिवाजी पंढरीनाथ ओमन {बहुजन समाज पार्टी} यांना मिळालेली एकूण मते 5 हजार 835 आहेत. 
अर्जुन {दादा} सलगर {वंचित बहुजन आघाडी}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 0241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 871242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 746243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 24 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून मते असे एकूण 1 हजार 641 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्याफेरीअखेर अर्जुन {दादा} सलगर {वंचित बहुजन आघाडी} यांना मिळालेली एकूण मते 95 हजार 983 आहेत. 
अण्‍णासाहेब रामचंद्र राठोड {भारतीय बहुजन क्रांती दल} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 22,242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 10243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 00 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 32 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर अण्‍णासाहेब रामचंद्र राठोड {भारतीय बहुजन क्रांती दल} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 856 आहेत. 
     दिपक महादेव ताटे {भापसे पार्टी}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 05242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 05 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 00 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 10 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर दिपक महादेव ताटे {भापसे पार्टी} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 415 आहेत. 
     फुलसूरे विश्‍वनाथ सदाशिव {क्रांतीकारी जयहिंद सेना}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 03,242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 02243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 00 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 05 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर फुलसूरे विश्‍वनाथ सदाशिव {क्रांतीकारी जयहिंद सेना} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 304 आहेत. 
     आर्यनराजे किसनराव शिंदे {अपक्ष}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 11242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 09 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 00 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 20 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर आर्यनराजे किसनराव शिंदे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 362 आहेत. 
      गोरे नेताजी नागनाथराव {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 43, 242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 28, 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 05 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 76 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर गोरे नेताजी नागनाथराव {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 6 हजार 597 आहेत. 
      जगन्‍नाथ निवृत्‍ती मुंडे {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 21242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 17243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 01 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 39 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर जगन्‍नाथ निवृत्‍ती मुंडे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 2 हजार 557  आहेत.
      तुकाराम दासराव गंगावणे {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून  मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00, 241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 10 242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 09243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 05 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 24 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर तुकाराम दासराव गंगावणे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 698आहेत.
      डॉ. वसंत रघुनाथ मुंडे {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 08242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 08243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 00 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 16 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर डॉ. वसंत रघुनाथ मुंडे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 909 आहेत.
      शंकर पांडुरंग गायकवाड {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 13, 242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 10243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 01 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 24 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर शंकर पांडुरंग गायकवाड {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 2 हजार 050 आहेत.
      सय्यद सुलतान लाडखॉं {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 16242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 22243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 01 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 39 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे अठठावीसाव्या फेरीअखेर सय्यद सुलतान लाडखॉं {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 3 हजार 422 आहेत.
      वरीलपैकी एकही नाही { NOTA }   239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 55242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 74243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 02 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 131 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे NOTA ला अठठावीसाव्या फेरीअखेर एकूण मते 9 हजार 841  आहेत.

--------------*****-------------

४०-उस्‍मानाबाद लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उस्‍मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातील सत्तावीसाव्या फेरीअखेरचा निकाल घोषित

वृत्‍त क्रमांक - 311                                         दिनांक – 23.05.2019
४०-उस्‍मानाबाद लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९

उस्‍मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातील
सत्तावीसाव्या फेरीअखेरचा निकाल घोषित

उस्‍मानाबाददि. २३ - ४०-उस्‍मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातील विविध राजकीय पक्षांच्‍या उमेदवारांनासत्तावीसाव्या फेरीअखेर विधानसभा मतदारसंघनिहाय मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे.

ओमप्रकाश भुपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर {शिवसेना} यांना  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 0, 241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 4 हजार 285242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 3 हजार 198243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 1 हजार 983 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते असे एकूण 9 हजार 466 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर ओमप्रकाश भुपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर {शिवसेना} यांना मिळालेली एकूण मते 5 लाख 75 हजार 375 आहेत. 
राणाजगजितसिंह पद्मसिंह पाटील {राष्‍ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0  मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 0241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 2 हजार 532242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 2 हजार 622243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 1 हजार 340 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते असे एकूण 6 हजार 494 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारेसत्तावीसाव्या फेरीअखेर राणाजगजितसिंह पद्मसिंह पाटील {राष्‍ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी} यांना मिळालेली एकूण मते 4 लाख 52 हजार 406 आहेत. 
डॉ. शिवाजी पंढरीनाथ ओमन {बहुजन समाज पार्टी}   239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 27,242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 18, 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 20 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते असे एकूण 65 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर डॉ. शिवाजी पंढरीनाथ ओमन {बहुजन समाज पार्टी} यांना मिळालेली एकूण मते 5 हजार 775 आहेत. 
अर्जुन {दादा} सलगर {वंचित बहुजन आघाडी}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 0241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 586242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 652243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 56 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून मते असे एकूण 1 हजार 294 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्याफेरीअखेर अर्जुन {दादा} सलगर {वंचित बहुजन आघाडी} यांना मिळालेली एकूण मते 94 हजार 342 आहेत. 
अण्‍णासाहेब रामचंद्र राठोड {भारतीय बहुजन क्रांती दल} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 10,242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 04243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 07 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 21 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर अण्‍णासाहेब रामचंद्र राठोड {भारतीय बहुजन क्रांती दल} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 823 आहेत. 
     दिपक महादेव ताटे {भापसे पार्टी}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 05242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 03 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 02 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 10 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर दिपक महादेव ताटे {भापसे पार्टी} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 405 आहेत. 
     फुलसूरे विश्‍वनाथ सदाशिव {क्रांतीकारी जयहिंद सेना}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 09,242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 04243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 05 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 18 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर फुलसूरे विश्‍वनाथ सदाशिव {क्रांतीकारी जयहिंद सेना} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 299 आहेत. 
     आर्यनराजे किसनराव शिंदे {अपक्ष}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 05242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 00 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 03 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 08 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर आर्यनराजे किसनराव शिंदे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 342 आहेत. 
      गोरे नेताजी नागनाथराव {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 26, 242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 11, 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 19 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 56 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर गोरे नेताजी नागनाथराव {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 6 हजार 521 आहेत. 
      जगन्‍नाथ निवृत्‍ती मुंडे {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 12242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 01243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 09 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 22 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर जगन्‍नाथ निवृत्‍ती मुंडे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 2 हजार 518  आहेत.
      तुकाराम दासराव गंगावणे {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून  मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00, 241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 12 242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 00243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 04 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 16 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर तुकाराम दासराव गंगावणे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 674 आहेत.
      डॉ. वसंत रघुनाथ मुंडे {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 10242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 01243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 08 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 19 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर डॉ. वसंत रघुनाथ मुंडे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 893 आहेत.
      शंकर पांडुरंग गायकवाड {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 13, 242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 09243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 08 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 30 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर शंकर पांडुरंग गायकवाड {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 2 हजार 026 आहेत.
      सय्यद सुलतान लाडखॉं {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 28242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 11243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 17 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 56 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सत्तावीसाव्या फेरीअखेर सय्यद सुलतान लाडखॉं {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 3 हजार 383 आहेत.
      वरीलपैकी एकही नाही { NOTA }   239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 49242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 49243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 40 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 138 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे NOTA ला सत्तावीसाव्या फेरीअखेर एकूण मते 9 हजार 710  आहेत.

--------------*****-------------
Attachments area

४०-उस्‍मानाबाद लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उस्‍मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातील सव्वीसाव्या फेरीअखेरचा निकाल घोषित

वृत्‍त क्रमांक - 310                                         दिनांक – 23.05.2019
४०-उस्‍मानाबाद लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९

उस्‍मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातील
सव्वीसाव्या फेरीअखेरचा निकाल घोषित

उस्‍मानाबाददि. २३ - ४०-उस्‍मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातील विविध राजकीय पक्षांच्‍या उमेदवारांना चोवीसाव्याफेरीअखेर विधानसभा मतदारसंघनिहाय मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे.

ओमप्रकाश भुपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर {शिवसेना} यांना  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 0, 241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 3 हजार 168242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 1 हजार 761243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 4 हजार 110 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते असे एकूण 9 हजार 039 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर ओमप्रकाश भुपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर {शिवसेना} यांना मिळालेली एकूण मते 5 लाख 65 हजार 909 आहेत. 
राणाजगजितसिंह पद्मसिंह पाटील {राष्‍ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0  मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 0241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 3 हजार 055242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 2 हजार 718243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 3 हजार 032 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते असे एकूण 8 हजार 805 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारेसव्वीसाव्या फेरीअखेर राणाजगजितसिंह पद्मसिंह पाटील {राष्‍ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी} यांना मिळालेली एकूण मते 4 लाख 45 हजार 912 आहेत. 
डॉ. शिवाजी पंढरीनाथ ओमन {बहुजन समाज पार्टी}   239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 21,242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 45, 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 34 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते असे एकूण 100 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर डॉ. शिवाजी पंढरीनाथ ओमन {बहुजन समाज पार्टी} यांना मिळालेली एकूण मते 5 हजार 710 आहेत. 
अर्जुन {दादा} सलगर {वंचित बहुजन आघाडी}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 0241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 863242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 2 हजार 606243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 262 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून मते असे एकूण 3 हजार 731 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्याफेरीअखेर अर्जुन {दादा} सलगर {वंचित बहुजन आघाडी} यांना मिळालेली एकूण मते 93 हजार 048 आहेत. 
अण्‍णासाहेब रामचंद्र राठोड {भारतीय बहुजन क्रांती दल} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 13,242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 13243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 05 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 31 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर अण्‍णासाहेब रामचंद्र राठोड {भारतीय बहुजन क्रांती दल} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 803 आहेत. 
     दिपक महादेव ताटे {भापसे पार्टी}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 04242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 03 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 11 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 18 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर दिपक महादेव ताटे {भापसे पार्टी} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 395 आहेत. 
     फुलसूरे विश्‍वनाथ सदाशिव {क्रांतीकारी जयहिंद सेना}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 03,242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 02243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 04 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 9 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर फुलसूरे विश्‍वनाथ सदाशिव {क्रांतीकारी जयहिंद सेना} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 281 आहेत. 
     आर्यनराजे किसनराव शिंदे {अपक्ष}  239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 04242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 02 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 10 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 16 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर आर्यनराजे किसनराव शिंदे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 334 आहेत. 
      गोरे नेताजी नागनाथराव {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 23, 242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 14, 243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 39 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 76 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर गोरे नेताजी नागनाथराव {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 6 हजार 465 आहेत. 
      जगन्‍नाथ निवृत्‍ती मुंडे {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 13242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 02243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 13 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 28 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर जगन्‍नाथ निवृत्‍ती मुंडे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 2 हजार 496  आहेत.
      तुकाराम दासराव गंगावणे {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून  मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00, 241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 08 242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 05243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 09 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 22 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर तुकाराम दासराव गंगावणे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 658 आहेत.
      डॉ. वसंत रघुनाथ मुंडे {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 08242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 06243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 03 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 17 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर डॉ. वसंत रघुनाथ मुंडे {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 874 आहेत.
      शंकर पांडुरंग गायकवाड {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 04, 242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 11243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 12 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 27 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर शंकर पांडुरंग गायकवाड {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 1 हजार 996 आहेत.
      सय्यद सुलतान लाडखॉं {अपक्ष} 239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 10242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 03243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 20 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 31 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे सव्वीसाव्या फेरीअखेर सय्यद सुलतान लाडखॉं {अपक्ष} यांना मिळालेली एकूण मते 3 हजार 327 आहेत.
      वरीलपैकी एकही नाही { NOTA }   239-औसा विधानसभा मतदारसंघातून 0 मते मिळाली असून 240-उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून 00241-तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून 51242-उस्‍मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून 33243-परंडा विधानसभा मतदारसंघातून 66 तर 246-बार्शी विधानसभा मतदारसंघातून 00 मते असे एकूण 150 मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे NOTA ला सव्वीसाव्या फेरीअखेर एकूण मते 9 हजार 572  आहेत.

--------------*****-------------

Attachments area